Sutarčių sudarymas

SUTARČIŲ SU GYVENTOJAIS  SUDARYMO TVARKA

 

            Pasikeitus daugiabučio namo buto, privataus namo savininkui ar pasikeitus savininko pavardei geriamojo vandens tiekimo ir/ar buitinių nuotekų tvarkymo sutartys su savininkais sudaromos bendrovės abonentinės tarnybos priimamajame, Ugniagesių g. 5, Kupiškis.

Sudarant sutartis pateikiami šie dokumentai:

-    prašymas sudaryti sutartį;

-     asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka ir asmens kodu,

-     buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantis dokumentas,

-    jei butas arba namas yra nuomojamas – notariškai patvirtinta nuomos sutartis, įpareigojanti nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.

 

Informacija teikiama tel. (8 459) 51 581, (8 459) 46 980


SUTARČIŲ SU ĮMONĖMIS SUDARYMO TVARKA

 

            Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartis su juridiniais asmenimis (įmonėmis, įstaigomis, ir kt.), pateikiami šie dokumentai:

-        prašymas sudaryti sutartį, nurodant: įmonės pavadinimą, objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, banką, banko kodą, įmonės telefoną, el. pašto adresą, sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresą;

-        įmonės registravimo pažymėjimas (kopija);

-        nekilnojamo turto registro pažyma (kopija);

-        jeigu sutartį pasirašys ne įmonės vadovas – įgaliojimas asmeniui sudaryti sutartį;

-        jei patalpos yra nuomojamos – nuomos sutartis, įpareigojanti nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.

 

Informacija teikiama tel. (8 459) 51 581, (8 459) 46 980