Apie mus

            UAB „Kupiškio vandenys“ įregistruota 1990-11-19. Bendrovės pagrindinė veikla –   geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir tvarkymas.

            Bendrovės pagrindinė veikla yra licencijuojama.  Bendrovė turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-45. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-126 UAB „Kupiškio vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

 

                  Vandens tiekimo sektoriuje Bendrovė eksploatuoja 13 vandenviečių, esančių Kupiškio m., Subačiaus m., Adomynės k., Alizavos k., Juodpėnų k., Laičių k., Naivių k., Noriūnų k., Palėvenėlės k., Rudilių k., Skapiškio mstl., Šimonių mstl. ir Virbališkių kaime. Šiose vandenvietėse eksploatuojame 17  artezinių gręžinių, iš kurių per metus išgaunama apie 400 tūkst. m³ vandens. Visose vandenvietėse yra įrengti vandens gerinimo įrenginiai. Per metus realizuojama apie 300 tūkst. m³ išvalyto vandens Kupiškio ir Subačiaus miestų, Alizavos, Skapiškio ir  bei Šimonių miestelių bei Adomynės, Aleksandrijos, Aukštupėnų, Byčių, Juodpėnų, Laičių, Naivių, Noriūnų, Palėvenėlės, Pyragių, Rudilių, Šepetos, Šnipeliškio, Valakų, Virbališkių ir Žvėrių kaimų gyventojams. Minėtuose miestuose ir kaimuose bendrovė eksploatuoja ir prižiūri 95,8 km vandentiekio tinklų.    

 

Buitinių nuotekų šalinimo ir tvarkymo sektoriuje Bendrovė prižiūri ir eksploatuoja 11 buitinių nuotekų valyklų, esančių Kupiškio m., Subačiaus m., Alizavos mstl., Salamiesčio mstl., Šimonių mstl., Adomynės k., Juodpėnų k., Noriūnų k., Palėvenėlės k., Rudilių k. ir Šepetos kaime, kurių bendras išvalomų nuotekų pajėgumas siekia 1015,0 tūkst. m³ per metus. Bendrovė eksploatuoja ir prižiūri 83,6 km buitinių nuotekų tinklų ir 28 buitinių nuotekų siurblines, kuriais surenkamos buitinės nuotekos iš Kupiškio ir Subačiaus miestų, Alizavos, Salamiesčio ir Šimonių miestelių bei Adomynės, Aleksandrijos, Aukštupėnų, Juodpėnų, Noriūnų, Naivių, Palėvenėlės, Rudilių, Šepetos ir Žvėrių kaimų gyventojų bei įmonių.  Per metus į Bendrovės eksploatuojamas nuotekų valyklas surenkama ir išvaloma apie 489 tūkst. m³ nuotekų.

 

 Bendrovės teikiamomis paslaugomis Kupiškio rajono savivaldybėje naudojosi 5170 vartotojai (8272 gyventojai) ir 214 abonentų, tame skaičiuje Kupiškio mieste – 3079 vartotojai (4926 gyventojai), kitose rajono vietovėse – 2091 vartotojai (3346 gyventojai). 


Licencija.pdf