Prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygos

 

  1. Gyventojas arba juridinis asmuo (toliau – užsakovas), norintis  prisijungti prie magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų, turi kreiptis į UAB „Kupiškio vandenys“ ir užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti.

Užpildytą prašymą parengti prisijungimo sąlygoms, galima teikti:

   1) El. paštu: info@kupiskiovandenys.lt;

   2) Atvykus adresu: Ugniagesių g. 5, Kupiškis.

  1. Turėdamas prisijungimo sąlygas, užsakovas kreipiasi į projektuotojus dėl  vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado projekto parengimo.
  2. Parengtą supaprastintą statybos projektą užsakovas arba projektuotojas, įgaliotas užsakovo, turi suderinti su žinybomis, eksploatuojančiomis inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose suprojektuotas vandentiekio įvadas ir (ar) nuotekų išvadas bei su UAB „Kupiškio vandenys“. Projektą su minėtų žinybų rašytiniais pritarimais užsakovas turi pateikti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos infrastruktūros skyriui su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą.
  3. Turėdamas visus statybai vykdyti reikalingus dokumentus, užsakovas pasirenka statytoją, turintį tokių darbų atlikimo patirties. Darbus gali atlikti ir savo jėgomis prižiūrint atestuotam darbų prižiūrėtojui.
  4. Sumontavęs vandentiekio įvadą ir (ar) nuotekų išvadą, užsakovas, prieš jų užpylimą žemėmis, turi organizuoti kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą. Užbaigęs visus statybos darbus,  užsakovas turi išsikviesti UAB „Kupiškio vandenys“ atstovą ir atiduoti jam vertinti darbus.
  5. Užsakovas, atliekantis įvado ir (ar) nuotekų išvado įrengimo darbus, jam nuosavybės teise priklausančiame namų valdos žemės sklype, išskyrus sklypus, kurie patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją arba kultūros paveldo vietovę, suderinęs darbų atlikimo vietą su žinybomis, eksploatuojančiomis kitus inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose numatoma atlikti darbus, supaprastinto statybos projekto gali nerengti, tačiau privalo atlikti veiksmus nurodytus 5 punkte.
  6. Užsakovas, atlikęs tinklų statybos darbus, išpildęs projekte nustatytus, bei šios tvarkos reikalavimus, kreipiasi į UAB „Kupiškio vandenys“ abonentų tarnybą dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo.

________________________