Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis

           UAB „Kupiškio vandenys“ (toliau – Bendrovė) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų – 1,8 kub. m. vienam gyventojui per mėnesį.
            Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) Bendrovės veiklos teritorijoje taikomas nuo 2023 m. vasario 1 d.